ANMÄLAN

 

FYLL I ANMÄLAN senast den 13 oktober.

Namn *
Namn
Deltagares för- och efternamn
Vårdnadshavares telefonnummer
Samtycke - lagring av personuppgifter *
Genom att trycka i "Jag godkänner" ger jag mitt godkännande till att Scen Österlen får lagra och hantera mitt barns personuppgifter. Detta gäller även fotografering/filmning som kan användas i marknadsföringssyften.