ANMÄLAN

 

FYLL I ANMÄLAN senast den 10 mars.

Välj grupp *
Barngruppen åk 2 - åk 6/7 Ungdomsgruppen åk 7/8 - åk 2 gymn.
Namn *
Namn
Deltagares för- och efternamn
Förälders telefonnummer
Samtycke - lagring av personuppgifter *
Genom att trycka i "Jag godkänner" ger jag mitt godkännande till att Scen Österlen får lagra och hantera mitt barns personuppgifter. Detta gäller även fotografering/filmning som kan användas i marknadsföringssyften.