Drogpolicy

Med vår drogpolicy vill vi aktivt arbeta mot all form av droganvändning, såsom tobak, alkohol, narkotika och doping. Genom att vi arbetar aktivt med att stärka våra medlemmars självkänsla och inre styrka, så hoppas vi att på så sätt också öka deras styrka för att tacka nej till droger.

Läs hela vår drogpolicy här