SOMMARENS MUSIKALER

Vecka 9 börjar repetitionerna av årets sommarmusikaler. Som vanligt kommer vi att tolka de föreställningar vi har valt så att de blir dagsaktuella med viktig tematik för barn och unga idag. Repetitionerna kommer till en början att äga rum på Dansens hus och på Galleriet på Valfisken och efter påsk för barngruppen även på Österlengymnasiet, i Simrishamn. Inför intensivrep-perioden flyttar vi sedan ut till MårtenPers Scen,utanför Brantevik, där också föreställningarna ges. 

 

KOSTNAD?

Den första repetitionen är en sk ”prova på-gång”. Sedan betalas 500 kronor i medlemsavgift och 500 kronor i kursavgift, senast inför andra repetitionstillfället. Faktura kommer att skickas ut. Medlemskapet gäller under hela 2018. Om fakturan inte betalas i tid kommer barnet inte att kunna fortsätta repetera.

 

NÄRVARO?

Vi lägger stor vikt vid närvaro. Alla förväntas delta på samtliga repetitioner (vissa undantag kan göras och planeras bäst med god framförhållning) och föreställningar. Därför är det viktigt att titta på det schema som finns och ta ställning till om det kommer att fungera. Ett ”kontrakt” med Scen Österlen innebär att man får väldigt mycket roligt – men också ett stort ansvar. Scen Österlen bygger på gemenskap, gruppkänsla och styrkan i att alla kan och behövs, lika mycket. Det är detta som gör oss unika. 

 

FÖRÄLDRAR?

Vi behöver att föräldrar drar sitt strå till stacken och hjälper till med ett antal saker, som café, städning, biljettkassa, marknadsföring, sponsorjakt, affischering mm. Vi behöver även hjälp med el, snickeri, mm, och kommer att ställa ett antal frågor om saker som behövs till kostym och rekvisita. 

Ni behövs och det blir bättre och roligare för alla! Vet ni redan nu vad ni skulle vilja hjälpa till med så maila till vår info-adress! 

 

NY GRUPPINDELNING?

I år ser åldersindelningen lite annorlunda ut. Man flyttar upp i ungdomsgruppen redan i klass 7 och inte klass 8, som tidigare. För dem som absolut hellre vill göra ett sista år i barngruppen, så finns det möjlighet till det. En bra idé är att testa bägge grupperna söndag 3 mars, innan man definitivt bestämmer sig, och först därefter göra sin anmälan.