Vision

Utifrån Barnkonventionen – och dess fyra grundläggande principer – som är styrande för allt Scen Österlens Arbete, skapar vi sceniska föreställningar genom ett kollaborativt arbetssätt. Detta arbetssätt utgår ifrån och genomsyras av grundförutsättningarna att alla få vara med och att varje uppsättning är unik och bearbetas av gruppen. Den sociala kontexten är lika viktig som den konstnärliga och gemensamt skapar vi en miljö och kreativitet där gruppens och individens välmående och utveckling gynnas, såväl som uppsättningarnas kvalitet.

Denna miljö, där alla har ansvar för gruppens välmående, där vi skapar tillit och visar varandra respekt och där alla är lika mycket värda, oavsett ålder och erfarenhet, bidrar till att motverka ojämställdhet och destruktiva normer och öppnar istöllet för normkreativitet och jämställdhet.

Det är en hög scenisk ambitionen i kombination med denna unika arbetsprocess och miljö som skapar magin som är: Scen Österlen.

UTMÄRKELSER

2010 tilldelades Scen Österlen Ystads Allehandas kulturpris på 25 000 kronor med motiveringen: “Scen Österlen gör viktig och angelägen teater med barn och ungdomar om barn och ungdomar för oss alla. De gör skillnad.”

2011 tilldelades Scen Österlen Rotarys stipendium på 5000 kr “för aktivt arbete mot droger”.

Våren 2017 tilldelades Scen Österlen Österlenvännernas stipendium som ges till stipendium till någon som gjort en viktig insats inom näringsliv, kultur eller natur. Motiveringen lät som följer:  "Er skaparkraft inger oss alla glädje, mod och framtidstro.”

Sommaren 2017 tilldelades Scen Österlen Sparbanken syds stipendium.