SCEN ÖSTERLEN har betytt och betyder mycket för många barn och ungdomar på Österlen.
Sedan starten 1999 har över 1000 barn och ungdomar deltagit i över 500 föreställningar, som setts av tiotusentals besökare.

Förutom att erbjuda god underhållning vill föreningen ge de medverkande en stabil grund att stå på i livet. Målet är att lära barnen och ungdomarna att samarbeta, att våga uttrycka sig och därmed få ett bättre självförtroende. Och alla får vara med utifrån sin förmåga.

Verksamma skådespelare, musikalartister, koreografer, regissörer och ljud- och ljusdesigners – varav många börjat som barnskådespelare på Scen Österlen – skapar verksamheten tillsammans med barnen och ungdomarna. Arbetet styrs av en gemensam vilja att genom kreativitet och lust nå ut till andra barn och unga i samhället.

I föreningens regi bedrivs dansklasser och teaterskolor, för både barn och vuxna.

Varje år sätts ett antal teater- och musikaluppsättningar upp, framför allt under sommaren och till jul.

 

UTMÄRKELSER

2010 tilldelades Scen Österlen Ystads Allehandas kulturpris på 25 000 kronor med motiveringen: “Scen Österlen gör viktig och angelägen teater med barn och ungdomar om barn och ungdomar för oss alla. De gör skillnad.”

2011 tilldelades Scen Österlen Rotarys stipendium på 5000 kr “för aktivt arbete mot droger”.

Våren 2017 tilldelades Scen Österlen Österlenvännernas stipendium som ges till stipendium till någon som gjort en viktig insats inom näringsliv, kultur eller natur. Motiveringen lät som följer:  "Er skaparkraft inger oss alla glädje, mod och framtidstro.”

Sommaren 2017 tilldelades Scen Österlen Sparbanken syds stipendium.