Årsavgift på 500,- och kursavgift på 500,- betalas till:
Bankgiro 5628-8079